Ładuję...
  • slidebg1
    Witamy na stronie firmy
    LUX - Badania Środowiska Pracy

Certyfikowane badania środowiska pracy - LUX Zawadzkie


Witamy na stronie internetowej firmy LUX, w której zajmujemy się procesami, jakimi są badania środowiska pracy. Mamy siedzibę w Zawadzkiem, w województwie opolskim na Górnym Śląsku – a świadczymy usługi na terenie całej Polski. Każde środowisko pracy, bez względu na wykonywany jej rodzaj, potrzebuje certyfikowanego badania oraz zatwierdzenia przez kompetentny podmiot. Celem LUX jest świadczenie najwyższej jakości usług w tym zakresie na rozmaitych stanowiskach zawodowych. Wśród naszych usług są zarówno badania akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, jak i pomiary nie objęte zakresem akredytacji. Realizujemy przede wszystkim pomiary zapylenia powietrza oraz oświetlenia - i nie tylko.

Poznaj usługi LUX

Pomiary i ocena hałasu

Badanie zapylenia powietrza

Badanie stężeń substancji chemicznych

Badanie stężeń tlenków węgla i azotu

Pomiary i ocena mikroklimatu

Pomiary oświetlenia

Hałas w miejscu wykonywania pracy zawodowej jest uciążliwy, w związku z czym nie może przekraczać określonego poziomu. Pochodzi on zarówno od instalacji, jak i od urządzeń. W ramach LUX realizujemy pomiary i ocenę hałasu, a także dobór ochronników słuchu - aby jak najlepiej zniwelować jego skutki.

Pyły unoszące się w powietrzu w środowisku zawodowym mogą mieć różne źródła. Pochodzące z obróbki metali, są cząstkami stałymi. Podczas odlewania lub spawania powstają dymy. Z kolei na przykład przy rozpylaniu - pyły mają postać mgły. Badanie zapylenia powietrza ma za zadanie chronić zdrowie pracowników.

Badamy próbki powietrza z zakładów, aby określić stężenia unoszących się w nim substancji chemicznych. Celem jest ponownie – zapewnienie minimalnego poziomu tego typu substancji tak, aby chronić zdrowie pracujących.

Co więcej...

Powietrze w zakładach powinno być również wolne w stopniu wystarczającym od tlenków węgla i azotu. Określając ich stężenie, precyzujemy, czy jest ono odpowiednie czy wymaga interwencji.

Pomiary i ocena mikroklimatu – od warunków termicznych, przez związane z wilgotnością powietrza, po warunki klimatyczne sztucznie kreowane przez klimatyzację - oceniamy ogólny panujący w środowisku zawodowym mikroklimat.

Aby zniwelować negatywne skutki oświetlenia, naturalnego i światła sztucznego, określamy jego skutki dla zdrowia robotników. Prawidłowe oświetlenie może niwelować zmęczenie, a nawet zapobiec chorobom oczu. Pomiary oświetlenia w środowisku zawodowym, jak wszystkie usługi, realizujemy kompetentnie i kompleksowo.

Scroll to Top