Loading...

O firmie

KILKA SŁÓW O FIRMIE

Firma LUX – Badania Środowiska Pracy – już od ponad 15 lat mierzy, bada i ocenia rozmaite stanowiska zawodowe, w tym biura, zakłady, lokale. Jest to możliwe przede wszystkim przez wdrożony system jakości, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, który to system potwierdzony został certyfikatem AB 1003, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. PN-EN ISO/IEC 17025:2005 to norma pozwalająca laboratoriom wykazywać się swoimi kompetencjami pod względem technicznym, a tym samym - operować prawidłowymi wynikami przeprowadzanych badań. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest nie tyle przydatna, co obowiązkowa - dla każdej organizacji, która wykonuje badania, pobiera próbki i chce otrzymać wyniki wiarygodne.

Środowisko gotowe do pracy

Co więcej, tym, co umożliwia firmie LUX kompetentne świadczenie usług, jest dysponowanie nowoczesnymi sprzętami pomiarowymi. Technicznie i technologicznie zaawansowane, pomagają na bieżąco organizować profesjonalne badania środowisk pracowników. Ponadto, zespół specjalistów zapewnia najwyższą jakość realizacji zleceń. Dzieje się to przy minimalnym zaangażowaniu Klientów, a przy tym - satysfakcjonującym poziomie kosztów prowadzonych badań. Ze strony LUX, gwarantujemy profesjonalne oraz terminowe wykonanie zleconych prac, jak i rozpoznanie bieżących potrzeb naszych Klientów. Dzięki wdrożonemu systemu jakości według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, jesteśmy zdolni tak przygotować środowisko pracy, aby było ono odpowiednio zorganizowane, niosło komfort pracującym, jak i również spełniało oczekiwania i wymagania kadr zarządzających.

PCA ILAC MRA

Oferujemy Państwu profesjonalne usługi w dziedzinie badań szkodliwości i uciążliwości występujących w środowisku pracy!

Scroll to Top