Loading...

Zakres usług

CO MOŻEMY PAŃSTWU ZAOFEROWAĆ?

Wykonujemy, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji badania i pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy w zakresie:

 • pomiary i ocenę hałasu na stanowiskach pracy
 • pomiary i ocenę hałasu pochodzącego od instalacji lub urządzeń
 • oznaczanie stężenia pyłu w powietrzu
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia na substancje chemiczne
 • oznaczanie stężeń tlenków węgla i azotu
 • pobieranie próbek powietrza w celu oznaczenia stężeń metali i tlenków metali na stanowiskach pracy
 • pomiary parametrów mikroklimatu umiarkowanego i gorącego
 • pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego stanowisk pracy
 • pomiary oświetlenia awaryjnego

Wykonujemy również badania i pomiary (nie objęte zakresem akredytacji):

 • ocenę ryzyka zawodowego
 • dobór ochronników słuchu
 • badanie stężenia ditlenku azotu
 • pomiary i ocenę drgań mechanicznych
 • pomiary promieniowania optycznego i laserowego
 • pomiary i ocenę pola elektromagnetycznego
 • pomiary i ocenę wydatku energetycznego metodą chronometrażowo-tabelaryczną i pomiaru wentylacji płuc
 • prowadzimy kompleksową usługę w zakresie BHP
Scroll to Top