Loading...

Zakres usług

Co możemy Państwu zaoferować?

Firma LUX wdrożyła system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, potwierdzony certyfikatem AB 1003. Zarówno zakres akredytacji, jak i certyfikat, możecie Państwo z powodzeniem przeczytać i obejrzeć na niniejszej podstronie internetowej. Świadczymy kompleksowe i staranne usługi z zakresu badania środowisk pracy. Specjalizujemy się we wszystkich poniżej wykazanych usługach, a chcemy wyróżnić przede wszystkim - pomiary oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne to obecnie standardowe wyposażenie miejsc pracy, w których zanik napięcia w sieci elektrycznej może zagrażać zdrowiu i życiu osób w nich przebywających. W związku z czym pomiary tego systemu, jak i ich ocena, są absolutnie niezbędne. Energia podtrzymująca światło w razie uszkodzenia nie tylko nie przerywa pracy, ale przede wszystkim chroni zdrowie i życie pracowników.

Wykonujemy również badania i pomiary (nie objęte zakresem akredytacji):

Do badań nie objętych zakresem akredytacji należą wszystkie wykazane poniżej, w tym przede wszystkim – ocena ryzyka zawodowego. Główny Inspektorat Pracy podaje 5 kroków, jakie niezbędne są do jej wykonania. Po pierwsze, jest to zdobycie niezbędnych informacji do przeprowadzenia badania. Pytania, jakie należy zadać, to przede wszystkim – jakie są stanowiska pracy? Jakie wykorzystywane na nich materiały, urządzenia czy maszyny? W następnym etapie dochodzi do identyfikacji zagrożeń. Trzeci krok to oszacowanie ryzyka zawodowego, a dalej ma miejsce określenie działań eliminujących lub ograniczających je. Na ostatnim etapie dokumentuje się wyniki oceny.

Tym działaniem eliminującym bądź ograniczającym, jest zupełnie przykładowo - dobór ochronników słuchu. Ma on na celu niwelowanie negatywnych skutków przebywania pracowników w miejscach, w których narażeni są na nadmierny hałas. Jako że może on zakłócić ich zdrowie i czynności organizmu, dobór ochronników narządu słuchu jest w wielu miejscach pracy absolutnie obowiązkowy.

Oferujemy:

 • pomiary i ocenę hałasu na stanowiskach pracy
 • pomiary i ocenę hałasu pochodzącego od instalacji lub urządzeń
 • oznaczanie stężenia pyłu w powietrzu
 • pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia na substancje chemiczne
 • oznaczanie stężeń tlenków węgla i azotu
 • pobieranie próbek powietrza w celu oznaczenia stężeń metali i tlenków metali na stanowiskach pracy
 • pomiary parametrów mikroklimatu umiarkowanego i gorącego
 • pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego stanowisk pracy
 • pomiary oświetlenia awaryjnego

Wykonujemy również badania i pomiary (nie objęte zakresem akredytacji):

 • ocenę ryzyka zawodowego
 • dobór ochronników słuchu
 • badanie stężenia ditlenku azotu
 • pomiary i ocenę drgań mechanicznych
 • pomiary promieniowania optycznego i laserowego
 • pomiary i ocenę pola elektromagnetycznego
 • pomiary i ocenę wydatku energetycznego metodą chronometrażowo-tabelaryczną i pomiaru wentylacji płuc
 • prowadzimy kompleksową usługę w zakresie BHP
Scroll to Top